X
GO
Proje Hakkında

Teknik yardım sözleşmesi Aralık 2015 itibari ile imzalanan, 7 Ocak 2016 tarihi ile fiilen başlamış olan Zafer-İN Operasyonu, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin oluşturduğu TR33 Bölgesi’nde uygulanmaktadır. Operasyon toplamda 20 aylık uygulama dönemine sahip olup, tahmini bütçesi 4.1 milyon Euro’dur.

WYG Türkiye liderliğinde, Project Group (TR) ve International Development Ireland’dan (IDI) oluşan Konsorsiyum çalışanların ve işverenlerin uyum sağlama kapasitesinin artırılmasına odaklanacak operasyona teknik destek sağlayacaktır.

Operasyon kapsamında, Bölge’deki işgücünün değişen ve dönüşen ekonomik yapıya uyum sağlaması amacıyla Üniversiteler, İŞKUR İl Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri ve Sendikalar ortaklığında Zafer Kalkınma Ajansı bünyesinde Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi’nin (BİGEM) kurulması, sektör bazlı insan kaynakları politikalarının ortaya konulması ve bu çerçevede Bölge İllerindeki ilgili aktörlerin eğitilmesi hedeflenmektedir.

Operasyon ile Bölge’deki sektörel ve mesleki eğilimler ile ihtiyaçlar tespit edilecek; kurulacak merkez bünyesinde ihtiyaç duyulan sektör ve alanlardaki işgücü arzının sağlanması için gerekli analizler gerçekleştirilecek; işverenlerin, Bölge’deki kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının farkındalıkları arttırılacak, Operasyonun uzun vadede sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

Zafer-İN Operasyonu kapsamında BİGEM’in kurulmasına yönelik olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir:

Bölgesel İşgücü Veritabanı: Merkezi kurumlar ve Bölge’deki kurumlar tarafından üretilen işgücü verilerini tek merkezde toplayacak ve ortakların kullanımına açık olacak bir veritabanı geliştirilecektir.

Bölgesel İşgücü Yazılımı: Toplanan veriler kullanılarak bölgesel analiz ve değerlendirmelerin yapılmasına olanak sağlayacak bir yazılım geliştirilecektir.

Sektörel Gelişim ve İşgücü İhtiyaç Analizleri: Bölge’de belirlenecek 9 farklı sektörde gelişim analizleri gerçekleştirilecektir.

Uluslararası Çalışma Ziyaretleri: Gerek sektörlerin küresel ölçekte rekabetçi hale gelmesi, gerekse BİGEM’in daha etkin işleyebilmesine yönelik uluslararası örnekler incelenecektir.

Anketler, Veri Analizleri ve Eğitim İhtiyaçlarının Saptanması: Bölge’deki sektörel durum ile işverenlerin ve çalışanların sektörlere ilişkin görüşlerini saptamak üzere 750 firmaya anket uygulanacak, iş gücü boşluk analizleri gerçekleştirilecek, eğitim ihtiyaçlarına uygun programlar hazırlanacaktır.

Operasyon kapsamında KOBİ'lerdeki işveren ve çalışanların kapasitelerinin geliştirilmesi ve bölgesel aktörlerin iş gücü piyasasında aktif rol almasını sağlamak amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecektir:

Toplamda 100.000 saatten fazla eğitim (kişisel eğitim programları, mesleki eğitim, yönetim eğitimleri, sektörel eğitim vb.) düzenlenecektir.

- En az 700 KOBİ çalışanına 7000 kişi x gün eğitim

- En az 600 KOBİ işverenine 1200 kişi x gün eğitim

- En az 200 kamu kurumu personeline 2000 kişi x gün eğitim

KOBİ'lere Danışmanlık: Kapasite geliştirme çalışmalarını desteklemek üzere seçilen 30 KOBİ'ye beşer günlük danışmanlık hizmeti sağlanacaktır.

Kuluçka Merkezi Ziyaretleri: Yurtdışındaki ilgili paydaşlarla sinerji ve işbirliği sağlanması amacıyla, yaratıcı projeler geliştiren KOBİ temsilcilerinin katılımıyla 2 adet uluslararası Kuluçka Merkezi ziyareti düzenlenecektir.

Operasyon kapsamında TR33 Bölgesi’nde bölgesel rekabet edebilirliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yürüten paydaşların dinamik iş ortamlarına uyum sağlamaları ile BİGEM’in görev ve sorumluluklarına yönelik farkındalıklarının arttırılması faaliyetleri yürütülecek olup, bu kapsamda operasyon görünürlük materyalleri toplumun çeşitli kesimlerine ulaştırılacaktır.

Farkındalık Toplantıları: İl merkezlerinde ve belirlenecek ilçelerde, asgari yüz ellişer kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek, operasyonla ilgili bilgilendirmeler yapılarak eğitim talepleri toplanacaktır.

Üniversite Konferansları: Üniversitelerin operasyona entegrasyonunu sağlamak üzere Bölge’deki her üniversitede konferans düzenlenecektir.

Web Sitesi: Operasyonun web sitesinden (zaferin.org.tr) etkinlikler, eğitimler, operasyon belgeleri (makaleler, raporlar, operasyon faaliyetlerinin son güncelleştirmeleri, eğitim materyalleri vs.) yayınlanacaktır. BİGEM üyesi olan paydaşlarla işbirliği için site üzerinde TR33 Platformu kurulacak, bu platform aracılığıyla üyeler birbirleriyle iletişim kurabilecektir.

Spot Filmler: İşverenler ve işçilerin uyumu açısından eğitimin faydaları ve beklenen sonuçlar konusunda hedef grupları bilinçlendirmeyi amaçlayan spot filmler üretilecektir.

Basın Buluşmaları: Operasyon faaliyetleri hakkında farkındalığı arttırmak üzere basın mensuplarıyla buluşmalar gerçekleştirilecektir.