X
GO
Sıkça Sorulan Sorular

Zafer-İn Operasyonu’nun Hedefleri Nedir?

• İşletmeleri, daha rekabetçi olmaları için insan kaynaklarına yatırım yapmaları yönünde teşvik etmek,
• Kapasite geliştirme faaliyetleri ile TR33 Bölgesi’ndeki (Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak) KOBİ işverenleri, çalışanları ve kamu kurumlarının uyum yeteneğini artırmak,
• Hayat boyu öğrenmeyi teşvik ederek, geliştirilen uyum yeteneğinin sürdürülebilirliğini sağlamak,
• Bölge’de kurumlar arası koordinasyonu geliştirmek amacıyla Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi’ni (BİGEM) kurmaktır.

 

Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi (BİGEM) Nedir?

Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi (BİGEM), TR33 Bölgesi’ndeki insan kaynaklarının geliştirilmesi konusunda kurumlar arası işbirliğini sağlamak amacıyla kurulan bir çalışma grubudur.

Bölge Üniversiteleri, İŞKUR İl Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri ve Sendikalar ortaklığında, Zafer Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulacaktır. Operasyon öncelikli olarak belirlenen 9 sektörde başlatılmıştır; 

1) Gıda Ürünlerinin İmalatı,
2) Tekstil Ürünlerinin İmalatı,
3) Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatı,
4) Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı,
5) Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı,
6) Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (makine ve teçhizat hariç),
7) Elektrikli Teçhizat İmalatı,
8) Mobilya İmalatı
9) Turizm
Yaklaşık 20 ay sürecek operasyonun sonucunda, BİGEM, Bölge’nin gelişimine etki edebilecek diğer sektörlerin belirlenmesi için çalışmalar yapacak, faaliyetlerin sürekliliğini paydaşlarla devamlı iletişim halince kalarak sağlayacaktır.


Zafer-İn Operasyonu'nun Faydaları Nelerdir?

Zafer Kalkınma Ajansı'nın elde edeceği düşünülen faydalar:
• Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi’nin (BİGEM) kurulması
• Paydaşlar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve sinerjinin sağlanması
• Bölge’nin öne çıkan sektörlerinde yol haritasının çıkartılarak kapsamlı analizler gerçekleştirilmesi
• Bölge’deki inovasyon ekosistemi ile beşeri gelişme altyapısının oluşturulması

Üniversitelerin elde edeceği düşünülen faydalar:
• Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen eğitim programı sayısının artırılması ve içeriğinin geliştirilmesi
• Öğretim üyelerinin bölgesel analiz ve politikaların geliştirilme sürecinde aktif rol almalarının sağlanması
• Sanayi ve üniversite işbirliğinin desteklenmesi
• Bölge’de gelecekte verilecek eğitimlere yönelik üniversite bünyesinde eğitmen havuzları oluşturulması ve eğitimlerin öncelikli olarak bu havuzdan karşılanması

İŞKUR İl Müdürlükleri'nin elde edeceği düşünülen faydalar:

• Personelin danışmanlık hizmetleri kapsamının verilecek eğitimlerle genişletilmesi
• Anket, analiz sonuçları ve geri bildirimler ile kurum İşgücü İhtiyaç Analizleri’ne katkı sağlanması
• Eğitim verilecek alanların belirlenmesine katkı sağlanması

Ticaret ve Sanayi Odaları ile Organize Sanayi Bölgeleri'nin elde edeceği düşünülen faydalar:

• Geliştirilecek olan portal ile üyelerin ulusal ve uluslararası fonlara erişimlerinin artırılması
• Ticaret ve Sanayi Odaları ile Organize Sanayi Bölgeleri personeline verilecek eğitimlerle kurumsal yapının güçlenmesine katkı sağlanması
• Bölge’deki Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri ile KOBİ’ler arasındaki işbirliği ve sinerjinin gelişmesine katkı sağlanması
• BİGEM-KOBİ’ler iletişimi konusunda Ticaret ve Sanayi Odaları ile Organize Sanayi Bölgeleri’nin aktif rol almasının sağlanması

Sendikaların elde edeceği düşünülen faydalar:

• İnsan kaynakları politikası kapsamında işverenle çalışanlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi
• İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesi konusunda çalışanların etkinliklerinin artırılması

TR33 Bölgesi’ndeki Kamu Kurumları ve KOBİ işverenleri ile çalışanların elde edeceği düşünülen faydalar:

• İşverenlerin sektör bazlı insan kaynakları politikaları ve küresel ekonomik eğilimlerle ilgili farkındalıklarının artırılması
• Geliştirilecek olan portal üzerinden finansman ve işbirliği olanaklarına erişimin sağlanması
• Geliştirilecek olan yazılım sayesinde, sektörlere ilişkin tüm analiz ve veriye portal üzerinden erişimin sağlanması
• Toplam 100.000 saatten fazla eğitim (yönetim eğitimleri, sektörel eğitim, mesleki eğitim, kişisel eğitim vb.) verilmesi
• 30 KOBİ’ye danışmanlık hizmeti verilmesi
• 30 STK ve kamu kurumuna konferans, seminer vb. ile danışmanlık desteği verilmesi


Zafer-İn Operasyonu'nun Sonuçları Nelerdir?

1- Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi (BİGEM)

• Merkezi kurumlar ve Bölge’deki kurumların işgücü verilerinin tek merkezde toplanacağı Bölgesel İşgücü Veritabanı ve toplanan veriler kullanılarak bölgesel analiz ve değerlendirmelerin yapılmasına olanak sağlayacak bir Bölgesel İşgücü Yazılımı geliştirilecektir.
• Bölge’de belirlenen 9 öncelikli sektörde Sektörel Gelişim ve İşgücü İhtiyaç Analizleri gerçekleştirilecektir.
• Sektörlerin küresel ölçekte rekabetçi hale gelmesi ve BİGEM’in daha etkin işleyebilmesine yönelik uluslararası örnekler Uluslararası Çalışma Ziyaretleri yapılarak incelenecektir.
• Bölge’deki sektörel durum ile işverenlerin ve çalışanların sektörlere ilişkin görüşlerini saptamak üzere 600 işveren ve 150 çalışana Anketler uygulanacak, iş gücü boşluk Veri Analizleri gerçekleştirilecek ve Eğitim İhtiyaçları saptanarak uygun programlar hazırlanacaktır.

2- Kapasite Geliştirme Programları

• Toplamda 100.000 saatten fazla eğitim (kişisel eğitim programları, mesleki eğitim, yönetim eğitimleri, sektörel eğitim vb.) düzenlenecektir.
> En az 700 KOBİ çalışanına 7000 kişi x gün eğitim
> En az 600 KOBİ işverenine 1200 kişi x gün eğitim
> En az 200 kamu kurumu personeline 2000 kişi x gün eğitim
• Kapasite geliştirme çalışmalarını desteklemek üzere seçilen 30 KOBİ’ye beşer günlük danışmanlık hizmeti sağlanacaktır.
• Yurtdışındaki ilgili paydaşlarla sinerji ve işbirliği sağlanması amacıyla, yaratıcı projeler geliştiren KOBİ temsilcilerinin de katılımıyla, 2 adet uluslararası Kuluçka Merkezi ve iyi örnekleri yerinde inceleme ziyareti düzenlenecektir.

3- Farkındalık Artırma ve İletişim Faaliyetleri

• İl merkezlerinde ve belirlenecek ilçelerde, asgari 150’şer kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek, operasyonla ilgili Farkındalık Toplantıları yapılarak eğitim talepleri toplanacaktır.
• Bölge’deki her üniversitede konferanslar düzenlenecektir.
• Operasyonun web sitesinden (zaferin.org.tr) etkinlikler, eğitimler, operasyon belgeleri (makaleler, raporlar, güncel faaliyetler, eğitim materyalleri vs.) yayınlanacaktır. BİGEM üyesi olan paydaşlarla işbirliği için site üzerinde Zafer-İn Platformu kurulacak, bu platform aracılığıyla üyeler birbirleriyle iletişim kurabilecektir.
• İşverenler ve işçilerin uyumu açısından, eğitimin faydaları ve beklenen sonuçlar konusunda hedef grupları bilinçlendirmeyi amaçlayan spot filmler üretilecektir.
• Operasyon faaliyetleri hakkında farkındalığı arttırmak üzere basın buluşmaları gerçekleştirilecektir.